Diensten

De Diensten

BOHTE ET AL. verleent zijn diensten aan alle partijen die actief zijn in de Healthcare (business), enkele voorbeelden zijn:

  1. Farmaceutische bedrijven die medische ondersteuning nodig hebben.
  2. Arts-onderzoekers die support zoeken om een studie op te zetten cq. uit te voeren.
  3. Patiëntenorganisaties die medische ondersteuning voor hun informatievoorziening wensen.
  4. R&D afdelingen die een (externe) Sr. medical monitor nodig hebben.
  5. etc.

De volgende vier typen dienstverlening behoren tot de kern-activiteiten van BOHTE ET AL.