Methode

De transparante, snelle en flexibele werkwijze van BOHTE ET AL. zorgt ervoor dat u weet waar u voor kiest en hoe de voortgang van uw project verloopt. Na het intake gesprek weet u direct of BOHTE ET AL. uw partner kan zijn en vice versa. Indien om welke rede wij u niet kunnen helpen, dan hoort u dat ook direct, dat is een voorbeeld van onze integriteit, op deze wijze verdoen we uw tijd niet. Na het eerste gesprek volgt zo snel mogelijk een voorstel voor een plan van aanpak en stemmen dat met u af.

U kunt altijd contact met mij opnemen om vrijblijvend van gedachten te wisselen, en kennis met mij te maken. Indien uw vraag beter door een andere partij uitgevoerd zou kunnen worden, dan kan ik in voorkomende gevallen u in contact brengen met het juiste bedrijf dat in mijn expertisenetwerk actief is.