Missie en Visie

Missie
Bijdragen aan het behalen van de doelstelling van de opdrachtgever door mijn medische kennis, expertise en ervaring in te zetten.

Visie
De gezondheidssector heeft primair tot doel preventie van ziekten en de care en cure van patiënten te optimaliseren. De kwaliteit van leven van patiënten moet zo goed mogelijk worden gewaarborgd. Het is zonder twijfel dat medische kennis en kunde een belangrijke peiler vormt om bovengenoemde doelstelling te behalen.

BOHTE ET AL.
U stelt de patiënt centraal en stemt uw doelstellingen hierop af: BOHTE ET AL. is uw partner om dit te realiseren. Door een snelle en scherpe analyse met een plan van aanpak te maken, wordt de weg naar uw doelstelling duidelijk zichtbaar en begaanbaar.